POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – Referent za računovodstvo i financije, m/ž

Na temelju članka 20. stavka 4. točke 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje službenika na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu referenta za računovodstvo i finacije, o b j a v lj u j e :

 

 

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti poziva se kandidat čija je prijava na natječaj za zapošljavanje službenika na neodređeno vrijeme na radnom mjestu referenta računovodstvo i financije pravodobne, potpune i koja ispunjavaju formalne uvjete natječaja:

  • Ivana Katalenić, Stjepana Radića 66, 32248 Ilača, OIB 24610604694 -prijava je zaprimljena dana 10.07.2023. godine u 11:13 h –pravodobno, prijava sadrži sve tražene dokumente-potpuna je

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će se održati 25.07.2023. godine ( utorak ) u 10:00 h na adresi A.G. Matoša 2, Tovarnik (općinska vijećnica).

 

Skip to content