ivanivankovic

Obavijest o suzbijanju komaraca – sa zemlje u periodu od 19:00 do 20:00

OBAVIJEST   Temeljem Ugovora s Općinom Tovarnik o provodjenju suzbijanja komaraca s zemlje na području mjesta Tovarnik I Ilača, obavještavamo Vas da će djelatnici Veterinarske stanice Vukovar d.o.o..   15 09. 2023g. u vremenu od 19:00 do 20:00h provesti tretman suzbijanja komaraca s zemlje na području mjesta Tovarnik I Ilača   Potrebna sredstva za provođenje …

Obavijest o suzbijanju komaraca – sa zemlje u periodu od 19:00 do 20:00 Read More »

Jednostavna javna nabava – Sanacija krovišta zgrade vrtića u naselju Tovarnik

Sukladno članku 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 5/23) od 20. ožujka 2023. godine, Općina Tovarnik, u svojstvu Naručitelja, utvrđuje Poziv na dostavu ponuda.   Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti koje se poziva da dostave svoje ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima.   Poziv na dostavu ponuda tender_vrtic_krovište-crijep

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – viši referent za administrativne poslove i uredsko poslovanje

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zapošljavanje službenika, na radnom mjestu višeg referenta za administrativne poslove i uredsko poslovanje, na neodređeno vrijeme, o b j a v lj u …

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – viši referent za administrativne poslove i uredsko poslovanje Read More »

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – Referent za računovodstvo i financije, m/ž

Na temelju članka 20. stavka 4. točke 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje službenika na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu referenta za računovodstvo i finacije, o b j a v lj u j e :   …

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – Referent za računovodstvo i financije, m/ž Read More »

Jednostavna javna nabava – rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Tovarnik

Poziv na dostavu ponuda – Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Tovarnik Sukladno članku 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, (Službeni vijesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 5/23), Općinski načelnik Općine Tovarnik dana 11. srpnja 2023. godine donio je Odluku o pokretanju postupka i imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja u postupku jednostavne  nabave, evidencijski broj: JN-50/23, KLASA: 406-02/23-01/1, URBROJ: 2196-28-03-23-1 …

Jednostavna javna nabava – rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Tovarnik Read More »

JAVNI NATJEČAJ – VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I UREDSKO POSLOVANJE

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, dana 07. srpnja 2023. godine objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u  Jedinstveni upravni odjel,  na radno …

JAVNI NATJEČAJ – VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE I UREDSKO POSLOVANJE Read More »

JAVNI NATJEČAJ – REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE

Na temelju članka 17. i članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik, dana 07. srpnja 2023. godine objavljuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u  Jedinstveni upravni odjel,  na radno …

JAVNI NATJEČAJ – REFERENT ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE Read More »

Poziv udrugama – potpisivanje ugovora

POZIV UDRUGAMA   Ovim putem pozivamo predstavnike Udruga koje su Odlukom o dodjeli financijskih sredstava projektima i programima u sklopu natječaja za financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Općine Tovarnik u 2023. godini ostvarile pravo na sufinanciranje odnosno financiranje na potpis Ugovora o dodjeli financijskih sredstava.   Potpisivanje Ugovora održati će se 16. …

Poziv udrugama – potpisivanje ugovora Read More »

Skip to content