ivanivankovic

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – BAGERIST

  POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – BAGERIST Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pozivaju se kandidati čije su prijava na natječaj za zapošljavanje službenika na neodređeno vrijeme na radnom mjestu bagerist pravodobne, potpune i koje ispunjavaju formalne uvjete natječaja: Tomislav Josipović, Vrljevac 33, Tovarnik, OIB: 21847167412 – prijava je zaprimljena 27.10.2023. godine […]

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – BAGERIST Read More »

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE TOVARNIK ZA AKADEMSKU GODINU 2023./2024.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA  ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE TOVARNIK ZA AKADEMSKU GODINU 2023./2024. Pozivaju se svi redovni studenti preddiplomskih, diplomskih, integriranog sveučilišnog i stručnog studija te s njima izjednačenim studijima, od prve do posljednje godine studija, s prebivalištem na području Općine Tovarnik, a koji već ne primaju stipendiju iz drugih izvora, te koji nisu

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU STIPENDIJA OPĆINE TOVARNIK ZA AKADEMSKU GODINU 2023./2024. Read More »

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA PODUZETNICIMA 2023. godina

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA PODUZETNICIMA Dana 03. studenog 2023. godine, Načelnik Općine Tovarnik objavljuje Javne pozive za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poduzetnicima za:   MJERA 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama ( potpore početnicima ) MJERA 2: Potpore za nabavu opreme i inventara MJERA 3: Potpore za proširenje poslovanja MJERA 4: Potpore

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA PODUZETNICIMA 2023. godina Read More »

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tovarnik

OBAVIJEST o raspisanom Javnom natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tovarnik   Obavještavaju se sve zainteresirane osobe da je Općina Tovarnik dana 30. listopada 2023. godine raspisala Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tovarnik. Javni natječaj otvoren je 15 ( petnaest ) dana od dana objave te se ponude na isti mogu

Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Tovarnik Read More »

JAVNI POZIV – ASK

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ) i članka 48. Statuta općine Tovarnik ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 3/22 ) općinski načelnik općine Tovarnik raspisuje s lj e d

JAVNI POZIV – ASK Read More »

Obavijest o suzbijanju komaraca – sa zemlje u periodu od 19:00 do 20:00

OBAVIJEST   Temeljem Ugovora s Općinom Tovarnik o provodjenju suzbijanja komaraca s zemlje na području mjesta Tovarnik I Ilača, obavještavamo Vas da će djelatnici Veterinarske stanice Vukovar d.o.o..   15 09. 2023g. u vremenu od 19:00 do 20:00h provesti tretman suzbijanja komaraca s zemlje na području mjesta Tovarnik I Ilača   Potrebna sredstva za provođenje

Obavijest o suzbijanju komaraca – sa zemlje u periodu od 19:00 do 20:00 Read More »

Jednostavna javna nabava – Sanacija krovišta zgrade vrtića u naselju Tovarnik

Sukladno članku 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 5/23) od 20. ožujka 2023. godine, Općina Tovarnik, u svojstvu Naručitelja, utvrđuje Poziv na dostavu ponuda.   Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti koje se poziva da dostave svoje ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima.   Poziv na dostavu ponuda tender_vrtic_krovište-crijep

Jednostavna javna nabava – Sanacija krovišta zgrade vrtića u naselju Tovarnik Read More »

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – viši referent za administrativne poslove i uredsko poslovanje

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za zapošljavanje službenika, na radnom mjestu višeg referenta za administrativne poslove i uredsko poslovanje, na neodređeno vrijeme, o b j a v lj u

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – viši referent za administrativne poslove i uredsko poslovanje Read More »

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – Referent za računovodstvo i financije, m/ž

Na temelju članka 20. stavka 4. točke 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19) povjerenstvo za provedbu natječaja za zapošljavanje službenika na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu referenta za računovodstvo i finacije, o b j a v lj u j e :  

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – Referent za računovodstvo i financije, m/ž Read More »

Skip to content