JAVNI POZIV – ASK

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( „Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20 ) i članka 48. Statuta općine Tovarnik ( „Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 3/22 ) općinski načelnik općine Tovarnik raspisuje s lj e d e ć i

 

JAVNI POZIV

Zbog ukazane potrebe pozivaju se sve zainteresirane punoljetne fizičke osobe za obavljanje pomoćnih poslova pri eutanaziji svinja u domaćinstvima na području općine Tovarnik gdje je utvrđena Afrička svinjska kuga (ASK).

Sve zainteresirane osobe mogu se javiti osobno u općinu Tovarnik na adresu A.G. Matoša 2, Tovarnik, na adresu elektroničke pošte: pisarnica@opcina-tovarnik.hr ili putem telefona: 032/524 – 023.

Naknada za 8 radnih sati za obavljanje poslova iz ovoga javnog poziva iznosi

35,00 eura po danu, a poslovi će se izvršavati dok za istima postoji potreba.

 

 

NAČELNIK OPĆINE TOVARNIK

Anđelko Dobročinac, dipl.ing.

 

JAVNI-POZIV

Skip to content