Jednostavna javna nabava – rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Tovarnik

Poziv na dostavu ponuda – Rekonstrukcija pješačkih staza u naselju Tovarnik

Sukladno članku 5. Pravilnika o jednostavnoj nabavi, (Službeni vijesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 5/23), Općinski načelnik Općine Tovarnik dana 11. srpnja 2023. godine donio je Odluku o pokretanju postupka i imenovanju ovlaštenih predstavnika Naručitelja u postupku jednostavne  nabave, evidencijski broj: JN-50/23, KLASA: 406-02/23-01/1, URBROJ: 2196-28-03-23-1

Poziv za dostavu ponuda objavljuje se na službenoj internet stranici Općine Tovarnik.

Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti koje se poziva da dostave svoje ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima.

 

Poziv na dostavu ponuda

TR-STAZE-Zagrebacka-neparna-ponudbeni

TR-STAZE-Zagrebacka-parna-ponudbeni

Skip to content