POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata u svezi Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto referent/ica za računovodstveno – financijske poslove

Na temelju odredbe članka 20. u vezi s odredbom 22. Zakona o službenicima I namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), a u svezi oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto referent/ica za računovodstevno-financijske poslove objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vukovar dana 12. veljače 2018. godine te na web stranici Općine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto referent/ica za računovodstevno-financijske poslove, održalo je dana 02. ožujka 2018. godine sjednicu na kojoj je razmotrilo prijave koje su pristigle na oglas te je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati/kandidatkinje koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom (prema redoslijedu zaprimanja prijava):

1. MARIJA PAVLIČIĆ, M. MARJANOVIĆA 14C, TOVARNIK

2. BLAŽENKA ŠARAVANJA, K. BRANIMIRA 11, STARI JANKOVCI

3. TANJA KRNJIĆ, BRANKA RADIČEVIĆA 35, VUKOVAR

Kandidati se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pismenim testiranjem koje će se provesti u zgradi Općine Tovarnik, A. G. Matoša 2, Tovarnik u prostoriji Općinske vijećnice dana

12. ožujka 2018. godine ( ponedjeljak ) u 12:00 sati

Na testiranje je obavezno ponijeti osobnu iskaznicu radi utvrđenja identiteta kandidata/kinje.

Ukoliko kandidat/kinja ne može dokazati identitet ne može pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Sukladno odredbi članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj I područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) smatra se da je kandidat koji nije pristupilo prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.

Ostale informacije vezano uz pisano testiranje kao i pravni izvori iz kojih se provodi testiranje navedeni su u Obavijesti i Uputama i drugim izvorima za pripremanje kandidata za Provjeru znanja i sposobnosti koje su objavljene na internet stranici Općine Tovarnik ( www.opcina-tovarnik.com) i oglasnoj ploči Općine Tovarnik.

Točnim odgovorom smatra se ispravan odabir ponuđenog odgovora odnosno potpun i točan odgovor na postavljeno pitanje. Svaki točan odgovor vrijedi ½ boda. Intervjuu će moći pristupiti kandidati koji ostvare najmanje 10 točnih odgovora, odnosno najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom rezultatu ostvarenom na testiranju i intervjuu.

KLASA: 112-01/18-04/01
URBROJ: 2188/12-03/01-18-11
Tovarnik, 05.03.2018.

 

Predsjednik Povjerenstva za provedbu oglasa
Katica Matić

 

PRILOZI

Obavijesti i upute

Opis poslova i podaci o plaći

Leave a Comment

Skip to content