POZIV NA TESTIRANJE ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA za radno mjesto referent za računovodstveno-financijske poslove

Povjerenstvo je dana 20.02.2018. na održanom sastanku utvrdilo da jedan kandidat ispunjava formalne uvjete natječaja:

  1. IVANA KATALENIĆ

Kandidat se poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pismenim testiranjem koje će se provesti u zgradi Općine Tovarnik, A. G. Matoša 2, Tovarnik u prostoriji Općinske vijećnice dana

28. veljače 2018. godine (srijeda) u 10:00 sati

Na testiranje je obavezno ponijeti osobnu iskaznicu radi utvrđenja identiteta kandidata/kinje.

Ukoliko kandidat/kinja ne može dokazati identitet ne može pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Pisano testiranje traje maksimalno 60 minuta.

Ostale informacije vezano uz pisano testiranje kao i pravni izvori iz kojih se provodi testiranje navedeni su u Obavijesti i Uputama i drugim izvorima za pripremanje kandidata za Provjeru znanja i sposobnosti koje su objavljene na internet stranici Općine Tovarnik ( www.opcina-tovarnik.com) i oglasnoj ploči Općine Tovarnik.

Točnim odgovorom smatra se ispravan odabir ponuđenog odgovora odnosno potpun i točan odgovor na postavljeno pitanje. Svaki točan odgovor vrijedi ½ boda. Intervjuu će moći pristupiti kandidat sko ostvari najmanje 10 točnih odgovora, odnosno najmanje 5 bodova.

 

KLASA:  112-06/18- 01/01

URBROJ: 2188/12-01/01-18-5

Tovarnik, 22.02.2018.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Katarina Mađarević, mag.iur.

 

PRILOZI

Obavijesti i upute

Leave a Comment

Skip to content