Poziv na prethodnu provjeru znanja

Na temelju odredbe članka 20. u vezi s odredbom 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), a u svezi oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto KOMUNALNOG DJELATNIKA- održavanje javnih površina, objavljenog na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Vukovar dana 05. travnja 2018. godine te na web stranici Općine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto komunalni djelatnik-održavanje javnih površina, održalo je dana 16. travnja 2018. godine sjednicu na kojoj je razmotrilo prijave koje su pristigle na oglas te je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati/kandidatkinje koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom (prema redoslijedu otvaranja prijava):

 1. NIKOLA ČAGLIĆ, BANA JELAČIĆA 36, TOVARNIK
 2. DAMIR HANULA, BANA JELAČIĆA 22, TOVARNIK
 3. DAMIR ČARTOLOVNI, B. BUŠIĆA 4, TOVARNIK
 4. PAVAO KUVEŽDIĆ, S. RADIĆA 21, ILAČA
 5. DENIS MARIJANOVIĆ, KRALJA TOMISLAVA 11, TOVARNIK
 6. MATEJ MATANOVIĆ, M. PETRUŠIĆA 2, TOVARNIK
 7. GORAN NIKOLIĆ, 30.SVIBNJA 27, TOVARNIK
 8. GRGO ĆUK, BANA JELAČIĆA 57, TOVARNIK
 9. DENIS UJVARI, HRV. DRAGOVOLJACA 14, TOVARNIK
 10. IVAN STRGAR, S. RADIĆA 13, ILAČA
 11. MIJO GELEMANOVIĆ, J.J. STROSSMAYERA 14A, ILAČA
 12. TOMISLAV ISKRIĆ, V. NAZORA 35, ILAČA
 13. GORAN MITROVIĆ, SRIJEMSKA 10, TOVARNIK
 14. ĐURO BALIĆ, V. NAZORA 86A, ILAČA
 15. STIPO BROĐANAC, M. GUPCA 33, TOVARNIK
 16. GRBEŠIĆ KSENIJA, B. ŠIMUNIĆ 27, TOVARNIK

Kandidati se pozivaju na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pismenim testiranjem koje će se provesti u zgradi Općine Tovarnik, A. G. Matoša 2, Tovarnik u prostoriji Općinske vijećnice dana

23. travnja 2018. godine ( ponedjeljak ) u 12:00 sati

Na testiranje je obavezno ponijeti osobnu iskaznicu radi utvrđenja identiteta kandidata/kinje.

Ukoliko kandidat/kinja ne može dokazati identitet ne može pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.

Sukladno odredbi članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj I područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18) smatra se da je kandidat koji nije pristupilo prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj.

 • Kandidatima će biti podijeljeno 10 pitanja za provjeru znanja iz skripte Motorni trimeri koja je objavljena na službenim web stranicama Općine Tovarnik
 • Na pisanoj provjeri kandidati mogu ostvariti od 1 do 10 bodova. Svaki točan odgovor nosi 1 bod.
 • Pisano testiranje traje maksimalno 30 minuta.
 • Intervjui (sa praktičnim dijelom) se provode samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ( najmanje 5 bodova ) na provedenom pisanom testiranju, isti dan, 23.04.2018., će biti i intervju (sa praktičnim dijelom).
 • Rezultati intervjua (sa praktičnim dijelom) boduju se od 1 do 10 bodova.

Ostale informacije vezano uz pisano testiranje kao i izvori iz kojih se provodi testiranje navedeni su u Obavijesti i Uputama i drugim izvorima za pripremanje kandidata za Provjeru znanja i sposobnosti koje su objavljene na internet stranici Općine Tovarnik ( www.opcina-tovarnik.com) i oglasnoj ploči Općine Tovarnik.

Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom rezultatu ostvarenom na testiranju i intervjuu.

KLASA: 112-01/18-04/03

URBROJ: 2188/12-03/01-18-5

Tovarnik, 16.04.2018.

Predsjednik Povjerenstva za provedbu oglasa
Jasmin Budinski

 

PRILOZI

Način obavljanja testiranja

Opis poslova i podatci o plaći

Skripta – motorni trimeri

Leave a Comment

Skip to content