POZIV NA DOSTAVU PONUDA, ASFALTIRANJE CESTE

Općina Tovarnik objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Sanacija – tehničko održavanje nerazvrstane ceste na području Općine Tovarnik, Ulica Ljudevita Gaja, k.č.br.2840., k.o. Ilača,  ev. broj JNRA-02/20.

Poziv na dostavu ponuda i troškovnik nalaze se u prilogu.

Poziv na dostavu ponuda

TROSKOVNIK CESTA-LJ GAJA-2020-ponudbeni

Leave a Comment

Skip to content