Objava Zapisnika Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države

Sa sjednice Povjerenstva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tovarnik održane 15.03.2020. u Hrvatskom domu u Ilači s početkom u 13,00 sati. Nazočni članovi povjerenstva: Franjo Ćuk, Davorin Kosanović, Ivana Katalenić, Katica Matić i Matej Stipanović. Ostali nazočni: predstavnici Općine Tovarnik i ostali zainteresirani za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države. Potpisna lista zainteresiranih osoba je u privitku Zapisnika. Predmet rada Povjerenstva je javno otvaranje omotnica pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tovarnik, KLASA: 021-05/20-03/1, URBROJ: 2188/12-04-20-2 od 03.02.2020. Rok za slanje ponuda je istekao 04.03.2020. Povjerenstvo je utvrdilo da je na natječaj pristiglo 139 ponuda, poslane poštom preporučeno, sve u predviđenom roku. Omotnice su zaprimljene u Jedinstveni upravni odjel Općine Tovarnik.

PRILOZI

 

Potpisna lista zainteresiranih osoba

ZAPISNIK 15.03.2020.

Povjerenstvo, potpisna lista

Leave a Comment

Skip to content