OBAVIJEST PROIZVOĐAČIMA POVRĆA, MJERE SUZBIJANJA KORONA VIRUSA

Obavještavamo sve proizvođače povrća da su donešene mjere, postupci i evidencije kod poslova ubiranja i pakiranja povrtlarskih kultura radi suzbijanja širenja korona virusa i omogućavanja nesmetanog trženja. Navedni dokumenti opisuju sistematsku i preventivnu zaštitu zaposlenika, objekata, radnih i pomoćnih prostorija, uređaja, opreme i poljoprivrednih proizvoda te čovjekove okoline od prenošenja i širenja koronavirusa COVID-19. Molimo sve proizvođače da pažljivo pročitaju navedene mjere i postupke te da ih se pridržavaju.

MJERE SPRJEČAVANJA ŠIRENJA VIRUSA COVID-19 U PROIZVODNJI POVRĆA – 28.03.2020.

Radna uputa za sprječavanje širenja koronavirusa tijekom rada u poljoprivrednoj proizvodnji

Kontrolna lista za kontrolu simptoma koronavirusa

Leave a Comment

Skip to content