Javni natječaj za zakup polj. zemljišta u vlasništvu države

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tovarnik, KLASA: 021-05/20-03/1, URBROJ: 2188/12-04-20-1 od 24.01.2020. godine, Općinsko vijeće Općine Tovarnik dana 3.2.2020. godine objavljuje JAVNI NATJEČAJ  za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tovarnik

 

PRILOZI

Javi natječaj za zakup polj. zemljišta u vlasništvu države

Prilog 1, Tablica A i B

Tablica 1

Tablica 2

Obrazac ponude

Obrazac gospodarskog programa

Obrasci 1, 2, 3 i 4

Zahtjev za izdavanje potvrde o nepostojanju duga

Grafički prikazi proizvodno-tehnoloških cjelina za preuzimanje

Leave a Comment

Skip to content