ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA COMPETENCENET

Nakon dvije i pol godine uspješno je priveden kraju projekt „competenceNET“ koji je za cilj imao unaprijediti održivi ekonomski razvoj u tri države – Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Nositelj projektnih aktivnosti bila je Razvojna agencija Žepče s partnerima općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Republike Hrvatske i Unijom poslodavaca Crne Gore. Projekt je odobren za financiranje u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci (6/2017. – 11/2019.), a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85 posto dok 15 posto sufinanciraju partneri na projektu.

U okviru projekta uspostavljena su tri Centra poslovnih kompetencija u Žepču, Podgorici i Starim Jankovcima, s područnim odjelom u Tovarniku, koji su namijenjeni jačanju kompetencija zaposlenih u mikro, malim i srednjim poduzećima kroz aktivnosti koje uključuju organizaciju obuka i mentorskih programa za MMSP i nezaposlene osobe, te uvođenje novih tehnologija i inovativnih rješenja u poslovanje putem pametnih programa suradnje. Djelovanje Centara kompetencija zasnovano je na suradnji privatnog, javnog i naučno-istraživačkog sektora, što je okvir koji će u narednom periodu biti dodatno razvijan u zemljama EU i u zemljama financiranog prekograničnog projekta „competenceNET”.

Na završnoj konferenciji projekta „Unapređenje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža – competenceNET”, koja je održana u općini Stari Jankovci u Republici Hrvatskoj uz nazočnost predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora iz BiH, Hrvatske i Crne Gore, predstavnike razvojnih institucija, agencija, klastera i LAG-ova iz Vukovarsko – srijemske županije prezentirani su najvažniji ostvareni rezultati projekta koji se odnose na izradu zajedničke prekogranične Strategije  centara poslovnih kompetencija, Komunikacijske strategije i poslovnih planova za svaki od centara. Uspješno su završeni radovi na rekonstrukciji i opremanju Centra poslovnih kompetencija u Žepču, Starim Jankovcima i Podgorici. Uspostavljena je prva Prekogranična mreža za povoljno poslovno okruženje sa preko 15 članova – potpisnika memoranduma o pristupanju mreži, i izrađen je interaktivni web portal, webinar platforma, mobilna aplikacija i pod stranica svakog od centara.

 

U uvodnom dijelu obratili su se načelnici općina Stari Jankovci i Tovarnik iz Republike Hrvatske Dragan Sudarević i Ruža Veselčić Šijaković  i općinski načelnik Žepče Mato Zovko. Naglašena je prednost suradnje partnera iz regije koja se ogleda u tome što će centri kompetencija iz sve tri zemlje  međusobno dijeliti svoje usluge namijenjene malim i srednjim poduzećima, koji će putem webinara i mobilne aplikacije, moći pristupiti i dodatnim, specijaliziranim  uslugama koje se nude unutar prekograničnog područja. U okviru tri centra provedeno je ukupno sedam obuka iz područja upravljanja financijama, PCM-a, korištenja specijaliziranih softvera i sl. i educirano ukupno 85 osoba.

„Sa zadovoljstvom mogu reći da su svi partneri realizirali sve planirane aktivnosti, čak i u punoj većoj mjeri od planiranog. U Žepču smo otvorili prvi Centar poslovnih kompetencija za cijelu BiH što predstavlja jedan značajan pomak u razvoju kompetencija radnika i u pomoći poduzećima da nađu svoje mjesto na tržištu. To su radile i hrvatska i crnogorska strana jer smo slijedili strategiju regionalnog razvoja“, rekao je Jugoslav Sarajlić, voditelj projekta competenceNET ispred vodećeg partnera, Razvojne agencije Žepče.

Na završnoj konferenciji su prezentirani promotivni video filmovi sa porukama polaznika obuka, koji su izrađeni za svaki od uspostavljenih Centara, te organizirana posjeta Centru poslovnih kompetencija d.o.o hrana i bioekonomija Stari Jankovci koji je fokusiran za potrebe poljoprivrednog sektora i osmišljen je u svrhu pružanja usluge za mikro, mala i srednja poduzeća u poljoprivrednom sektoru.

 

Projekt competenceNET – „Improvement of transnational business environment through development of business competence centres and networks“ u prijevodu “Poboljšanje transnacionalnog poslovnog okruženja kroz razvoj centara poslovnih kompetencija i mreža“, provodi Razvojna agencija Žepče u svojstvu vodećeg partnera sa partnerima Unijom poslodavaca Crne Gore i Općinama Stari Jankovci i Tovarnik iz Hrvatske. Projekt je odobren za financiranje u okviru prvog poziva za dostavu projektnih prijedloga u okviru programa prekogranične suradnje INTERREG – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014. – 2020. Trajanje projekta je 30 mjeseci (6.2017. – 11.2019.), a ukupan proračun je 670.619,24 EUR, od čega EU financira 85% dok 15% sufinanciraju partneri na projektu.

Više informacija o radu i uslugama Centara poslovnih kompetencija u Žepču (BiH), Starim Jankovcima (RH) i Podgorici (CG) možete naći na web stranci https://centrikom.org/.

 

Leave a Comment

Skip to content