POZIV NA TESTIRANJE ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja objavljuje Poziv na testiranje  te obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za pisanu provjeru znanja. Spomenuti dokumenti su u prilogu.

Poziv na testiranje i upute za prijavitelje

Leave a Comment

Skip to content