Poziv na 4. sjednicu Općinskog vijeća

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 3/21 ) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni  vjesnik“   Vukovarsko srijemske- županije,  broj 3/21   ),

SAZIVAM

4.  SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

koja će se održati 6.12. (  ponedjeljak   ) u  18 h, u vijećnici Općine Tovarnik

 

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik od 30. 9. 2021.
 2. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Općinskog vijeća Općina Tovarnik od 27.10.2021.
 3. Odluka o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Tovarnik
 4. Odluka o naknadama članovima radnih tijela koje imenuje Općinsko vijeće i općinski načelnik
 5. Odluka o zonama sanitarne zaštite izvorišta „Sajmište„ Tovarnik
 6. Odluka o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. god.
 7. Odluka o imenovanju povjerenstva za stipendije
 8. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javnog natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH
 9. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište  u vlasništvu RH unutar građevinskog područja
 10. Odluka o prvim izmjenama i dopunama proračuna Općine Tovarnik za 2021. god.
 11. Odluka o prvim izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa 2021-2023. god.
 12. Odluka o prvim izmjenama i dopunama programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. god.
 13. Odluka o prvim izmjenama i dopunama programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. god.
 14. Odluka o prvim izmjenama i dopunama programa utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2021. god.
 15. Odluka o prvim izmjenama i dopunama socijalnog programa za 2021. god.
 16. Odluka o prvim izmjenama programa o utrošku sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina za 2021. god.
 17. Razno

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dubravko Blašković

 

 

Za vrijeme trajanja proglašene epidemije COVID-19, svi nazočni na sjednici Općinskog vijeća obvezni su pridržavati se posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (obvezna dezinfekcija ruku na ulazu u Vijećnicu,  obavezno nošenje zaštitnih maski za lice, covid potvrda kojom se dokazuje da je osoba preboljela, cijepljena ili testirana )

 

dnevni red, 4. sjednica

prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge odvoza komunalnog otpada

prijedlog odluke o naknadama članovima radnih tijela koje imenuje općinsko vijeće Općine Tovarnik

prijedlog odluke o usvajanju plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2022. god.

prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup građevinskog poljoprivrednog zemljišta

tekst javnog natječaja

prilog 1, tablica A

I. izmjene i dopune proračuna Općine Tovarnik

Prve izmjene i dopune plana razvojnih programa 20212_2023

I. izmjene i dopune Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa korištenja sredstava ostvarenih od raspolaganja Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 2021. godinu

I. izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

prijedlog prve izmjene i dopune socijalnog programa za 2021

prijedlog odluke o prvim izmjenama i dopunama programa utroška sredstava od legalizacije

 

Skip to content