POZIV NA 26. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA

REPUBLIKA HRVATSKA                                                                                                                       VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA TOVARNIK                                                                                                                             OPĆINSKO VIJEĆE                                                  

KLASA:   021-05/20-02/03 ; URBROJ: 2188/12-04-20-1

Tovarnik, 15.5. 2020.

VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG  VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

svima –

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 1/18, 6/18, 3/20 ) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni  vjesnik“   Vukovarsko srijemske- županije,  broj 4/13, 14/13, 5/17   ),         s a z i v a m

 1. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK,

koja će se održati

23.5.2020. ( subota ) u  19 h, u Općinskoj vijećnici, A. G. Matoša 2, Tovarnik

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 25. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik  od 28.2. 2020.
 2. Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja   MUP-a
 3.  Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o radu razvojne agencije TINTL
 4. Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o radu LAG-a Srijem
 5. Prijedlog odluke o usvajanju  izvještaja o radu pružatelja  javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2019. god.
 6. Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja  o provedbi  plana gospodarenja otpadom Općine Tovarnik za 2019. god.
 7. Prijedlog odluke o Usvajanju  izvještaja  o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2019. god.
 8. Prijedlog odluke o usvajanju  izvještaja  o radu načelnice Općine Tovarnik za 1.7.-31.12.2019.
 9. Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja  o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture i programa gradnje objekata za gospodarenje komunalnim  otpadom za 2019. god.
 10. Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja  o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. god.
 11. Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja  o izvršenju programa utroška sredstava od zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. god.
 12. Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja   o izvršenju plana razvojnih programa Općine Tovarnik 2019-2021.
 13. Prijedlog odluke o usvajanju  izvješća o izvršenju proračuna Općine Tovarnik za 1.1.-31.12.2019.
 14. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata
 15. Prijedlog odluke  o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina
 16. Prijedlog Odluke  o donošenju programa  potpora poduzetnicima za 2020. god.
 17. Prijedlog Odluke  o mjerama pomoći poduzetnicima pogođenima zbog korone
 18. Prijedlog odluke  o sufinanciranju kupnje i gradnje  nekretnine za stanovanje
 1. Prijedlog odluke o sufinanciranju usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda na području Općine Tovarnik
 2. prijedlog odluke o kupnji nekretnine
 3. Prijedlog Odluke o prodaji  nekretnine u vlasništvu Općine Tovarnik
 4. Prijedlog Odluke o zakupu nekretnina u vlasništvu Općine Tovarnik
 5. Prijedlog odluke  o koeficijentu za obračun plaće službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik
 6. Prijedlog odluke o izboru  najpovoljnijih ponuda na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Tovarnik od 3.2.2020.
 7. Prijedlog Odluke  o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed
 8. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije Općine Tovarnik 2021-2027
 9. Razno

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA  Dubravko Blašković

NAPOMENA:

Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama  (Narodne novine br. 25/13, 85/15 ) članaka  1. i 2. Odluke o prisustvovanju javnosti  ( Službeni vjesnik vukovarsko-srijemske županije br. 8/11 ) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tovarnik može prisustvovati  zainteresirana javnost  ( najviše pet ( 5 ) osoba  koje  prve prijave  svoj dolazak )  uz prethodnu najavu  dolaska  najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća,  na broj mobitela  098 629 867 (predsjednik vijeća ).

dnevni red

1.prijedlog Odluka o usvajanju izvješća MUP

2.prijedlog odluke o usvajanju izveštaja o radu TINTL

3.prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o radu LAG-a Srijem

4.prijedlog odluke o usvajanju izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za 2019.

5.prijedlog odluke o usvajanju izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2019. god.

6.prijedlog odluke o usvajanju IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA

7.prijedlog odluke o usvajanju izvješća o radu načelnice Općine Tovarnik za razdoblje 1.7._31.12.2019. 8.prijedlog odluke o usvajanju izvješća o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2019 9.Kopija Završno izvješće, Program gradnje 2019.

10.prijedlog odluke o usvajanju izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019

11.Kopija Završno izvješće, Program održavanja

12.prijedlog odluke o usvajanju izvješća o izvršenju programa utroška sredstava od poljoprivrednog zemljišta za 2019.

13.Završno izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje, zakupa i koncesije polj. zemljišta u vlasništvu RH za 2019.

14.prijedlog odluke o usvajanju IZVJEŠĆA-O-PLANU-RAZVOJNIH-PROGRAMA-2019-2021.

15.Godišnje izvršenje proračuna 2019 – tovarnik

16.prijedlog Odluka o raspodjeli rezultata

17.prijedlog odluke o agrotehničkim mjerama

18.Program pot. poduzetništva za 2020.-nova

19.prijedlog Potpore poduzetnicima zbog KORONA VIRUSA-1

20.PRIJEDLOG Odluke_o_sufinanciranju_kupnje_prve_nekretnine_na_podrucju_opcine

21.prijedlog odluke o sufinanciranju cijene usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda

22.prijedlog odluke o kupnji nekretnine od OŠ Tovarnik

23.prijedlog odluke o prodaji nekretnine u k.o.o Ilača

24.prijedlog odluke o davanju u zakup nekretnine

25.prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

26.prijedlog odluke o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed

27.prijedlog odluke o izradi strategije

28.prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup

 

Leave a Comment

Skip to content