Poništava se postupak jednostavne nabave za predmet nabave: Sanacija – Tehničko održavanje nerazvrstane ceste na području Općine Tovarnik, evidencijski broj: JN-37/22

U prilogu odluka o poništenju postupka jednostavne nabave te zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.

 

ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA

odluka o poništenju

Skip to content