Plan gospodarenja otpadom Općine Tovarnik 2018. – 2024., E – savjetovanje s javnošću

Obavještavamo svu zainteresiranu javnost da je Općina Tovarnik dana 25. siječnja 2018. godine stavila na E-savjetovanje Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2018. – 2024. godine.

Svoje primjedbe i prijedloge možete dostaviti pismeno na adresu Općina Tovarnik, A.G. Matoša 2, ili na mail: opcinatovarnik@gmail.com, najkasnije do 25. veljače 2018. godine.

Plan gospodarenja otpadom nalazi se u nastavku:

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Nacrt Plana gospodarenja otpadom 2018. – 2014. – Općina Tovarnik

 

 

Leave a Comment

Skip to content