Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tovarnik

Na temelju Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br 13/17) i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br 10/15), Načelnica Općine Tovarnik, raspisuje sljedeći JAVNI NATJEČAJ Za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tovarnik   1. Predmet natječaja […]

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tovarnik Read More »