Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Tovarnik

  Na temelju Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br 10/15), Načelnica Općine Tovarnik, raspisuje sljedeći JAVNI NATJEČAJ Za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Tovarnik   1. Predmet natječaja je: Nekretnina u Ulici Vladimira Nazora 24b, Ilača, k.č.br. 979/2, k.o. Ilača, kuća i dvorište u selu Sve […]

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Tovarnik Read More »