ODGOVORNO LJETOVANJE

Cilj letka je preporuka i uputa za pravilno reagiranje naših građana i/ili turista u situacijama koje nas mogu zateći u predstojećem ljetnom razdoblju, a kako bi podsjetili građane na odgovorno ponašanje, na neke aktivnosti i radnje koje mogu sami poduzeti kako bi prevenirali eventualnu štetu.

 

ODGOVORNO LJETOVANJE (3)

Skip to content