OBAVIJEST O SUZBIJANJU KOMARACA

Dana 26. lipnja 2023. godine, u vremenu od 19:30 do 22:00 sata, Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. vršit će tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području mjesta Tovarnik i Ilača.
Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.
Ipak molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ne izlaze iz kuća i da zatvore prozore.
Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti sljedećeg dana, odnosno kada to bude moguće.
Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.
Detaljnije o sredstvima za provođenje adulticidnog tretmana sa zemlje, pogledajte u prilogu.
Skip to content