Općini Tovarnik odobren projekt za izradu SECAP-a

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odobrio je Općini Tovarnik projekt za izradu SECAP-a u iznosu od 4.000 eura.

Sredstva su odobrena temeljem Javnog poziva za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja ili radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi.

Skip to content