PREDMET: Javni uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Tovarnik

 

Temeljem članka 29. stavaka 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( NN broj 20/2018 ) načelnica Općine Tovarnik daje na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Tovarnik:

I. Izlaže se na Javni uvid Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasištvu države na području Općine Tovarnik. Javni uvid u Prijedlog Programa započinje dana 18. svibnja 2018. objavom u javnom glasilu (Glas Slavonije), oglasnoj ploči Općine Tovarnik, te na službenoj Internet stranici Općine.

II. Uvid u Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Općine Tovarnik, s popratnom dokumenatcijom, može se od 18. svibnja 2018. do 4. lipnja 2018., izvršiti radnim danom od 10.30 – 13.30 sati, te 4. lipnja 2018. u vremenu od 7.30 do 9.30 sati, u vijećnici u zgradi Općine Tovarnik, A. G. Matoša 2.

III. Zainteresirane osobe mogu dati prigovore na Prijedlog Programa najkasnije do isteka Javnog uvida. O svim prigovorima odlučivat će Općinsko vijeće Općine Tovarnik u roku od 30 dana.

IV. Prigovori na Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Tovarnik
moraju biti čitko napisani i uz ime, prezime i adresu podnositelja, te se dostavljaju u Općinu Tovarnik, A. G. Matoša 2, Tovarnik, zaključno sa 4. lipnja 2018. do 9.30 sati.

KLASA: 320-02/18-01/09
URBROJ: 2188/12-03/01-18-1

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK
Ruža Veselčić – Šijaković,oec.

Leave a Comment

Skip to content