Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada – REVITALIZACIJA I OČUVANJE OKOLIŠA

Na temelju članka 48. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br 4/13,14/13, 1/18), načelnica Općine Tovarnik raspisuje:

 

J A V N I P O Z I V
Za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnog rada- REVITALIZACIJA I OČUVANJE OKOLIŠA

 

I.

Mjesto rada: Općina Tovarnik, naselja Tovarnik i Ilača
Broj traženih radnika/ca: 10 osoba
Naziv radnog mjesta: radnik na uređenju okoliša
Vrsta zaposlenja: na određeno; javni radovi
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Razina obrazovanja: bez kvalifikacije, završena osnovna škola, srednja škola

II.

Opis poslova:

  • Revitalizacija javnih površina i prenamjena neiskorištenog zemljišta (sadnja drveća i cvijeća, krčenje zapuštenih terena,
  • izgradnja kamenjara, tematskih parkova, postavljanje sprava za vježbanje i novih elemenata dječjih igrališta: postaviti nove klackalice, ljuljačke, tobogane, koševe i klube (k.č.br. 1555 k.o. Tovarnik) osmisliti i napraviti kamenjar, posaditi cvijeće i postaviti opločnike, postaviti tematski park, posaditi drveće; pripremiti teren i postavit sprave za vježbanje (k.č.br. 1954 k.o. Tovarnik)
  • uz državnu cestu D46 održavati čistoću, skupljati smeće koje ostaje iza kolona kamiona

Osobe koje su radile u javnim radovima u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad.

III.

Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju uz potpisanu zamolbu/prijavu za posao:

  • životopis
  • preslika osobne iskaznice
  • dokaz o završenom obrazovanju (svjedodžba)
  • podatak o duljini prijave u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
  • preslika e-radne knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

IV.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu do 29. svibnja na adresu:
„Općina Tovarnik, A.G.Matoša 2, 32249 Tovarnik, s naznakom: ZAPOŠLJAVANJE U JAVNOM RADU- REVITALIZACIJA I OČUVANJE OKOLIŠA“.

Uvođenjem ovog Programa koristi će imati svi mještani Općine Tovarnik, jer uređenjem navedenih površina podižemo svijest građana o zaštiti okoliša.

Sve informacije se mogu dobiti na broj telefona: 032/524-023.

KLASA: 112-01/18-04/4
URBROJ: 2188/12-03/01-18-1
Tovarnik, 21. svibnja 2018. godine

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK
Ruža V. Šijaković, oec.

Leave a Comment

Skip to content