JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE TOVARNIK U 2024. GODINI

Mještani Općine Tovarnik, domaće pravne osobe, vijećnici Općinskog vijeća Općine Tovarnik i Općinski načelnik Općine Tovarnik pozivaju se kao predlagatelji na dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Tovarnik u 2024. godini.

Podnositelj prijedloga za dodjelu javnog priznanja ne može predložiti sam sebe za dodjelu javnog priznanja.

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su slijedeći:

  1. za pojedince: da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitka pojedinih područja, odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi ovog područja.
  2. za pravne osobe: da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Općine Tovarnik, kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Općine Tovarnik i Republike Hrvatske.

Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora sadržavati:

  • ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prijedloga, prebivalište ili sjedište podnositelja prijedloga,
  • osobno ime ili naziv osobe na koju se prijedlog odnosi uz navođenje osnovnih podataka o osobi,
  • naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog,
  • obrazloženje prijedloga odnosno postignuća i doprinosa radi kojih se predlaže dodjela javnog priznanja Općine Tovarnik.

Prijedlozi se podnose poštom ili osobno u zatvorenoj omotnici Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Tovarnik do 19. svibnja 2024. godine na adresu:

 OPĆINA TOVARNIK

A. G. Matoša 2, 32249 Tovarnik

Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja

S naznakom „Prijava za dodjelu javnih priznanja – ne otvaraj“

 

Detaljnije o Javnom pozivu pročitajte u prilogu.

JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Tovarnik u 2024

Prijedlog_nagrada_Opcine_Tovarnik_2024

Prijedlog_nagrada_za_zivotno_djelo_2024

Prijedlog_pocasni_gradjanin_2024

Prijedlog_zahvalnica_Opcine_Tovarnik_2024

 

 

Skip to content