JAVNI NATJEČAJ Za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tovarnik

Na temelju Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 9/19) i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br 10/15), Načelnica Općine Tovarnik, raspisuje sljedeći

 

JAVNI NATJEČAJ

Za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Tovarnik

Obrazac ponude svi zainteresirani mogu preuzeti osobno u tajništvu Općine ili u elektroničkom obliku sa službene stranice Općine (www.opcina-tovarnik.hr)

 

 

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK

Ruža V. Šijaković, oec.

obrazac – zakup

javni natječaj – zakup

Leave a Comment

Skip to content