Temeljem čl. 48. st. 3. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije“ br. 04/13, 14/13, 01/18), načelnica Općine Tovarnik objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA IZBOR NAJLJEPŠE OKUĆNICE U OPĆINI TOVARNIK

I.

Pozivamo sve zainteresirane građane da prijave svoje okućnice na natječaj za izbor najljepše okućnice u Općini Tovarnik.

II.

Prijaviti se mogu svi građani s područja Općine Tovarnik putem obrasca koji mogu dobiti u Općini Tovarnik ili preuzeti sa web stranice Općine Tovarnik najkasnije do 8. lipnja 2018. godine.

III.

Odluku o izboru najljepše okućnice donosi načelnica Općine Tovarnik na prijedlog povjerenstva koje će imenovati u tu svrhu, a koje će obići prijavljene okućnice i ocijeniti ih prema sljedećim kriterijima:

  • održavanje i uređenost javne površine ispred kuće te privatnog dvorišta
  • uloženi trud, izbor i njega biljaka te poštivanje tradicije elemenata našeg podneblja
  • ukupan estetski dojam

IV.

Načelnica Općine Tovarnik će proglasiti pobjednike i dodijeliti nagrade kako slijedi:

  1. mjesto – 3.000,00 kn
  2. mjesto – 2.000,00 kn
  3. mjesto – 1.000,00 kn

ZAHVALJUJEMO NA VAŠIM PRIJAVAMA I SUDJELOVANJU U OVOJ AKCIJI JER TIME DOPRINOSITE LJEPŠEM IZGLEDU NAŠIH NASELJA !

KLASA:612- 01/18-01/6

URBR: 2188/12-03/01-18 -1

Tovarnik, 29.  svibnja  2018.

NAČELNICA OPĆINE TOVARNIK

Ruža Veselčić – Šijaković, oec.

 

PRILOZI

Obrazac prijave na natječaj

 

Leave a Comment

Skip to content