JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA GRAĐANA IZ PRORAČUNA OPĆINE TOVARNIK U 2024. GODINI

Ovim putem pozivamo udruge građana s područja Općine Tovarnik, da prijave projekte i programe za prioritetna područja za rad u kulturi, sportu, programe i projekte braniteljskih udruga te karitativnih udruga i udruga za rad u području socijalne skrbi.

Općina Tovarnik je za ovu namjenu u Proračunu za 2024. godinu osigurala sredstva u iznosu od 88.326,52 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 266,00 eura, dok je najveći iznos po pojedinom projektu 12.000,00 eura.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše četiri projekta u okviru ovog Natječaja, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana objave Natječaja, odnosno do 10. ožujka 2024. godine.

Natječajnu dokumentaciju je potrebno poslati preporučeno poštom, dostaviti putem dostavljača ili osobno (predaja u urudžbenom uredu) na adresu Općina Tovarnik, A. G. Matoša 2, 32249 Tovarnik, s naznakom “Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz Proračuna Općine Tovarnik u 2024. godini – ne otvarati – naznačiti prioritetno područje”.

Detaljnije informacije o predmetnom Natječaju, kao i potrebne obrasce preuzmite u prilogu.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana OT

Odluka raspodjeli raspoloživih sredstava iz Proračuna

Upute za prijavitelje A5

Obrazac opisa projekta ili programa B1

Ogledni obrazac proračuna 2024. B2

Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja B3

Obrazac izjave o partnerstvu B4

Obrazac izjave o financiranim projektima B7

Skip to content