ikatalenic

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJE OPĆINE TOVARNIK ZA AKADEMSKU GODINU 2023/2024

Na temelju članka 11. stavak 2. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Tovarnik (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 21/23), prijedloga povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Tovarnik te članka 48. Statuta Općine Tovarnik (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 3/22), načelnik Općine Tovarnik je dana 24. siječnja 2024. godine donio Odluku o dodjeli stipendije Općine Tovarnik za akademsku […]

ODLUKA O DODJELI STIPENDIJE OPĆINE TOVARNIK ZA AKADEMSKU GODINU 2023/2024 Read More »

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE TOVARNIK KOJI SU SAMI FINANCIRALI SANACIJU ŠTETA NA OBITELJSKIM KUĆAMA USLIJED OLUJNOG I ORKANSKOG VJETRA

Pozivamo sve mještane Općine Tovarnik, koji su u srpnju 2023. godine, uslijed olujnog i orkanskog vjetra, pretrpjeli štetu isključivo na obiteljskim kućama, a trošak sanacije su financirali vlastitim sredstvima, da dokaz nastalih troškova dostave u Općinu Tovarnik. Dokaz nastalog troška, odnosno račune za građevinski materijal, uslugu sanacije krovišta i sl., dostavite u tajništvo Općine Tovarnik,

OBAVIJEST MJEŠTANIMA OPĆINE TOVARNIK KOJI SU SAMI FINANCIRALI SANACIJU ŠTETA NA OBITELJSKIM KUĆAMA USLIJED OLUJNOG I ORKANSKOG VJETRA Read More »

OPĆINI TOVARNIK ODOBREN PROJEKT ZA SUFINANCIRANJE UKLANJANJA OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ

Temeljem Javnog poziva za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) (JP ZO-1/2023), Općini Tovarnik odobrena su sredstva u maksimalnom iznosu od 110.000 eura za sanaciju divljeg odlagališta „Deponija Mrcinište“ u Tovarniku. Ukupan iznos projekta procijenjen je na 151.642,50 eura čiji je cilj zaštita prirode i uređenje okoliša, ali i jačanje svijesti

OPĆINI TOVARNIK ODOBREN PROJEKT ZA SUFINANCIRANJE UKLANJANJA OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ Read More »

PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA

Na temelju čl. 10. stavak 2. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Tovarnik (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 21/23) te na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Tovarnik nakon provedenog postupka pregleda zahtjeva za dodjelu stipendije (Zapisnik od 22. prosinca 2023. godine), utvrđuje se Prijedlog liste za dodjelu stipendija koji možete pogledati u prilogu. Prijedlog liste

PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA Read More »

POZIV NA 21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/22) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni  vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije,  broj 3/21, 3/22),  predsjednik općinskog vijeća Općine Tovarnik saziva 21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK koja će se održati 21. prosinca 2023. godine (četvrtak) u 20 sati, u vijećnici

POZIV NA 21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK Read More »

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA – ZAKUPNICIMA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Sukladno Pravilniku o načinu usklađenja i revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 28/43), Općina Tovarnik je pripremila Anekse o revalorizaciji naknade iz Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području Općine Tovarnik. Revalorizacija zakupnine odnosno

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA – ZAKUPNICIMA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Read More »

ODLUKA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZAKUPNINE I NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

Na temelju čl. 3. i čl. 4. Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te članka 31. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 3/22),Općinsko vijeće Općine Tovarnik je na svojoj 20. sjednici, održanoj dana 28. studenog 2023. godine, donijelo Odluku o oslobađanju plaćanja zakupnine i

ODLUKA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZAKUPNINE I NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK Read More »

Skip to content