ikatalenic

OPĆINI TOVARNIK ODOBREN PROJEKT ZA SUFINANCIRANJE UKLANJANJA OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ

Temeljem Javnog poziva za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. „divlja odlagališta“) (JP ZO-1/2023), Općini Tovarnik odobrena su sredstva u maksimalnom iznosu od 110.000 eura za sanaciju divljeg odlagališta „Deponija Mrcinište“ u Tovarniku. Ukupan iznos projekta procijenjen je na 151.642,50 eura čiji je cilj zaštita prirode i uređenje okoliša, ali i jačanje svijesti

OPĆINI TOVARNIK ODOBREN PROJEKT ZA SUFINANCIRANJE UKLANJANJA OTPADA ODBAČENOG U OKOLIŠ Read More »

PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA

Na temelju čl. 10. stavak 2. Pravilnika o dodjeli stipendija Općine Tovarnik (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 21/23) te na prijedlog Povjerenstva za dodjelu stipendija Općine Tovarnik nakon provedenog postupka pregleda zahtjeva za dodjelu stipendije (Zapisnik od 22. prosinca 2023. godine), utvrđuje se Prijedlog liste za dodjelu stipendija koji možete pogledati u prilogu. Prijedlog liste

PRIJEDLOG LISTE ZA DODJELU STIPENDIJA Read More »

POZIV NA 21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 3/22) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni  vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije,  broj 3/21, 3/22),  predsjednik općinskog vijeća Općine Tovarnik saziva 21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK koja će se održati 21. prosinca 2023. godine (četvrtak) u 20 sati, u vijećnici

POZIV NA 21. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK Read More »

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA – ZAKUPNICIMA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Sukladno Pravilniku o načinu usklađenja i revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 28/43), Općina Tovarnik je pripremila Anekse o revalorizaciji naknade iz Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište u vlasništvu države na području Općine Tovarnik. Revalorizacija zakupnine odnosno

OBAVIJEST POLJOPRIVREDNICIMA – ZAKUPNICIMA DRŽAVNOG POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA Read More »

ODLUKA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZAKUPNINE I NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

Na temelju čl. 3. i čl. 4. Odluke o oslobađanju plaćanja zakupnine i naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te članka 31. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br. 3/22),Općinsko vijeće Općine Tovarnik je na svojoj 20. sjednici, održanoj dana 28. studenog 2023. godine, donijelo Odluku o oslobađanju plaćanja zakupnine i

ODLUKA O OSLOBAĐANJU PLAĆANJA ZAKUPNINE I NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK Read More »

POZIV NA OTVORENO SAVJETOVANJE U DONOŠENJU PRIJEDLOGA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU

Pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tovarnik za 2024. godinu. Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog.

POZIV NA OTVORENO SAVJETOVANJE U DONOŠENJU PRIJEDLOGA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU Read More »

POZIV NA SUDJELOVANJE U OTVORENOM SAVJETOVANJU U DONOŠENJU PRIJEDLOGA STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE TOVARNIK U RAZDOBLJU OD 2024. DO 2030. GODINE

Pozivamo vas na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tovarnik za razdoblje od 2024. – 2030.  godine. Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i

POZIV NA SUDJELOVANJE U OTVORENOM SAVJETOVANJU U DONOŠENJU PRIJEDLOGA STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE TOVARNIK U RAZDOBLJU OD 2024. DO 2030. GODINE Read More »

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJORIVREDNICIMA 2023. GODINA

Dana 17. studenog 2023. godine, Načelnik Općine Tovarnik objavljuje Javne pozive za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivrednicima za: MJERA 1: Sufinanciranje proizvodnje češnjaka MJERA 2: Sufinanciranje proizvodnje lubenica i dinja MJERA 3: Sufinanciranje proizvodnje zelenog graha MJERA 4: Sufinanciranje nabave sadnica voća svih vrsta MJERA 5: Sufinanciranje osiguranja višegodišnjih nasada MJERA 6: Sufinanciranje registracije

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA POLJORIVREDNICIMA 2023. GODINA Read More »

Skip to content