ikatalenic

OPĆINI TOVARNIK ODOBRENA DVA NOVA PROJEKTA

Temeljem prijave na Pilot projekt javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole, Središnji državni ured za demografiju i mlade odobrio je Općini Tovarnik projekt u vrijednosti 26.100,00 eura. Projektom će se sufinancirati održavanje glazbene škole, škole mažoret […]

OPĆINI TOVARNIK ODOBRENA DVA NOVA PROJEKTA Read More »

ODRŽANO 20. NATJECANJE ORAČA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

U petak, 12. srpnja 2024. godine, održano je 20. natjecanje orača Vukovarsko-srijemske županije. Natjecanje se održalo u sklopu provedbe aktivnosti iz projekta „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije“ za koju je u 2024. godini izabrano naše naselje Ilača, a sve sa ciljem razvoja i promocije ruralnih područja. U kategoriji plug premetnjak najbolji su bili: Marko Jelić, Davor

ODRŽANO 20. NATJECANJE ORAČA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Read More »

POZIV NA 20. NATJECANJE ORAČA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike željne izazova i natjecanja na 20. natjecanje orača Vukovarsko-srijemske županije koje će se održati dana 12. srpnja 2024. godine (petak) na parceli Agro-Tovarnika (Ivanci, k.č.br. 2035, k.o. Ilača). Ovo natjecanje održava se u sklopu provedbe aktivnosti iz projekta „Seoska prijestolnica Vukovarsko-srijemske županije“ za koju je u 2024. godini izabrano

POZIV NA 20. NATJECANJE ORAČA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE Read More »

JAVNA TRIBINA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

U petak,  5. srpnja  2024. godine, u  prostoru “Stare ambulante”, na adresi A. G. Matoša 26, Tovarnik s početkom u 11:00 sati , održat će se Javna tribina o održivom gospodarenju otpadom. Svrha javne tribine je educiranje i informiranje građana o održivom gospodarenju otpadom uključujući odgovorno postupanje s komunalnim otpadom, pravilno odvajanje otpada u kućanstvima,

JAVNA TRIBINA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM Read More »

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3., a u vezi s člankom 29. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje komunalnog namještenika na određeno vrijeme o b j a v lj u j e POZIV

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK Read More »

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK

Na temelju članka 20. stavka 4. alineje 3., a u vezi s člankom 29. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“  broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), povjerenstvo za provedbu oglasa za zapošljavanje komunalnog namještenika na određeno vrijeme o b j a v lj u j e POZIV

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK Read More »

OBAVIJEST O IZVOĐENJU RADOVA ODRŽAVANJA DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE

Vodoprivreda Vinkovci d.d. obavještava o početku radova na održavanju detaljne kanalske mreže. Radovi na području Općine Tovarnik započinju u lipnju 2024. godine i periodično će trajati do 29. studenog 2024. godine. Kako bi se radovi mogli izvoditi sukladno planu, molimo za suradnju i razumijevanje kada je u pitanju pojas potreban za održavanje kanalske mreže. Člankom

OBAVIJEST O IZVOĐENJU RADOVA ODRŽAVANJA DETALJNIH MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE Read More »

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK

Na temelju članka 19. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11,  4/18, 112/19) ( u daljnjem tekstu: Zakon ) , pročelnik  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Tovarnik  objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao

OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME – KOMUNALNI NAMJEŠTENIK Read More »

MEĐUNARODNA SMOTRA TRADICIJSKIH GLAZBALA U ILAČI

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane na 21. Međunarodnu smotru svirača tradicijskih glazbala Republike Hrvatske. Riječ je o kulturnoj manifestaciji međunarodnog karaktera koju već tradicionalno organizira KUD Matija Gubec Ilača, a održat će se u subotu, 15. lipnja, u Hrvatskom domu u Ilači, s početkom u 20:00 sati.

MEĐUNARODNA SMOTRA TRADICIJSKIH GLAZBALA U ILAČI Read More »

Skip to content