ikatalenic

Odluka o davanju stana u najam

Na temelju članka 13. stavak 6. te članka 114. Odluke o dodjeli stanova u najam u vlasništvu Općine Tovarnik (KLASA: 024-03/22-01/52, URBROJ: 2196-28-02-22-1) te Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stanova u najam od 26. listopada 2022. godine (KLASA: 371-03/22-01/1, URBROJ: 2196-28-03-22-1) i članka 48. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 3/22), …

Odluka o davanju stana u najam Read More »

Konačna lista reda prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Općine Tovarnik

Na temelju članka 13. stavak 6. te članka 114. Odluke o dodjeli stanova u najam u vlasništvu Općine Tovarnik (KLASA: 024-03/22-01/52, URBROJ: 2196-28-02-22-1) te Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za dodjelu stanova u najam od 26. listopada 2022. godine (KLASA: 371-03/22-01/1, URBROJ: 2196-28-03-22-1), Povjerenstvo nadležno za provođenje postupka dodjele stanova u najama u vlasništvu Općine …

Konačna lista reda prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Općine Tovarnik Read More »

Izvješće o provedenom postupku prijma službenika u službu Općine Tovarnik za radno mjesto referent – operativni voditelj projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza III

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PRIJMA SLUŽBENIKA U SLUŽBU OPĆINE TOVARNIK – JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOVARNIK NA ODREĐENO VRIJEME PUTEM OGLASA OD 04.11.2022. za radno mjesto referent – operativni voditelj projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza III Do isteka roka za dostavu prijava pristiglo je 2 prijave. Nakon isteka roka nije pristigla niti …

Izvješće o provedenom postupku prijma službenika u službu Općine Tovarnik za radno mjesto referent – operativni voditelj projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza III Read More »

Izvješće o provedenom postupku prijma službenika u službu Općine Tovarnik za radno mjesto referent – administrativni voditelj projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza III

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM POSTUPKU PRIJMA SLUŽBENIKA U SLUŽBU OPĆINE TOVARNIK – JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE TOVARNIK NA ODREĐENO VRIJEME PUTEM OGLASA OD 04.11.2022. za radno mjesto referent – administrativni voditelj projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza III Do isteka roka za dostavu prijava pristiglo je 2 prijave. Nakon isteka roka nije pristigla niti …

Izvješće o provedenom postupku prijma službenika u službu Općine Tovarnik za radno mjesto referent – administrativni voditelj projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza III Read More »

Odluka o produljenju roka za podnošenje zahtjeva temeljem Javnih poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2022. godini temeljem Uredbe de minimis

Temeljem članka 48. st. 3. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 3/22) i čl. 19. Programa potpora u poljoprivredi na području Općine Tovarnik za 2022. („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/22) načelnik Općine Tovarnik donosi Odluku o produljenju roka za podnošenje zahtjeva temeljem Javnih poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u …

Odluka o produljenju roka za podnošenje zahtjeva temeljem Javnih poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2022. godini temeljem Uredbe de minimis Read More »

Odluka o produljenju roka za podnošenje zahtjeva temeljem Javnih poziva za dodjelu potpora poticanja razvoja poduzetništva u 2022. godini temeljem Uredbe de minimis

Temeljem članka 48. st. 3. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 3/22) i Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Tovarnik za 2022. („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/22) načelnik Općine Tovarnik donosi Odluku o produljenju roka za podnošenje zahtjeva temeljem Javnih poziva za dodjelu potpora poticanja razvoja poduzetništva u 2022. godini temeljem …

Odluka o produljenju roka za podnošenje zahtjeva temeljem Javnih poziva za dodjelu potpora poticanja razvoja poduzetništva u 2022. godini temeljem Uredbe de minimis Read More »

Skip to content