PROGRAM ZAŽELI – OPĆINA TOVARNIK

Dana, 11. travnja 2019. godine, u prostorijama ureda Zaželi – Općina Tovarnik, obavljena je kontrola i provjera provedbenih aktivnosti projekta Zaželi – Općina Tovarnik.

Kontroli su nazočili predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (PT2 – Posredničko tijelo razine 2), u skladu s člankom 17. Općih uvjeta Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali“, financiranog iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. -2020.

Projekt Zaželi – Općina Tovarnik, (korisnik: općina Tovarnik, partneri u projektu: Hrvatski Zavod za zapošljavanje Vukovar, Centar za socijalnu skrb Vukovar) financira se 100 % iz Europskog socijalnog fonda, ukupne vrijednosti projekta: 3.915.450,00 kn u razdoblju od 01.12.2017. – 31.05.2020. Projekt se provodi u naselju Tovarnik i Ilača, pomoć starijim i nemoćnim osobama (163 osoba) koju pružaju 25 zaposlenica s područja općine, koje također pripadaju ciljnoj skupini nezaposlenih žena (po projektnom Ugovoru).

Ciljevi operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je doprinos rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj. Provedba projekta Zaželi uključuje primarni cilj: uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, smanjenje nezaposlenosti, poboljšanje kvalitete života krajnjih korisnika kao i njihovo socijalno uključivanje. Očekivani rezultati nakon provedbe projekta su stečene vještine i edukacija za potrebe daljnjeg uključivanja na tržište rada.

Uvidom u predočene troškove rada i prijevoza, nabave promidžbenog materijala, kupnju bicikala za zaposlene žene, tablice radnih sati, platne liste kao i dokumentaciju o ostvarenju ciljnih vrijednosti pokazatelja ( obrazac 1 i 2 ), računovodstvene evidencije, usmenim razgovorom sa zaposlenim ženama, potvrđeni su dosadašnji rezultati provedbe po stavkama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Do kraja provedbe projekta predviđena je i tromjesečna edukacija za zaposlene žene, također financirano iz proračuna projekta, uz sugestije partnera u projektu HZZ-a o odabiru zanimanja osposobljavanja, te organiziranje javne tribine sa predstavljanjem rezultata projekta.

Za više informacija o operativnim programima iz kojega je financiran projekt na: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr

 

Leave a Comment

Skip to content