Predstavljanje projekta „#suDjeluj“ na radnom tjednu Ureda TINTL

U sklopu dvodnevnog radnog sastanka Ureda za međunarodnu suradnju TINTL sa čelnicima JLS-a Općine Tovarnik, Općine Lovas, Općine Stari Jankovci, Općine Tompojevci i Grada Iloka, predstavljena su tri projekta Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja- faza III, a to su projekt Općine Tovarnik  „#suDjeluj“, projekt Općine Lovas „Mladi u poljoprivredi- budućnost“ te projekt Grada Iloka „Nova saznanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu“.

Svrha održanog sastanka je bilo upoznavanje partnera na projektu s elementima projekata, definiranje ciljnih skupina i razrada budućih radnji.

Projekt „#suDjeluj“ financiran je iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

  • Naziv projekta: #suDjeluj- UP 01.3.1.01.0035
  • Nositelj projekta: Općina Tovarnik
  • Financiranje iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
  • Vrijednost projekta: 465.290,00 kuna
  • Razdoblje provedbe projekta: 12 mjeseci
  • Partneri na projektu: Ured TINTL, Pčelarska braniteljska zadruga Tompojevci

Sudionici i aktivnosti na projektu

  • Ciljna skupina–  minimalno 30 nezaposlenih branitelja
  • Cilj– povećati mogućnosti za zapošljavanje nezaposlenih branitelja kroz radionice i osnivanjem kluba za zapošljavanje
  • Promidžba i vidljivost projekta
  • Edukacije za pripadnike skupine od strane stručnjaka i edukatora:

           – „Voditelj obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva“

           – „Informatičko obrazovanje“

–  „Od ideje do akcije“

– „Voditelj za izradu i provedbu EU projekata“

Leave a Comment

Skip to content