PREDAVANJE I RADIONICA NA TEMU: AFRIČKA SVINJSKA KUGA (ASK)

Ministarstvo poljoprivrede i Općina Tovarnik, dana 27. rujna 2023. god. (srijeda) u Vijećnici Općine Tovarnik s početkom u 13,00 sati organiziraju Radionicu sa tematikom vezanom za Afričku svinjsku kugu.

Neke od tema radionice biti će: afrička svinjska kuga i biosigurnost, uvjeti u objektima za klanje svinja, rasijecanje i preradu mesa svinja, uvjeti za promet i označavanje mesa/proizvoda od mesa svinja nakon pojave afričke svinjske kuge te potpore uzgajivačima svinja s objekata u zonama ograničenja.

Radionicu će voditi načelnica Sektora za zdravlje i dobrobit životinja Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ljupka Maltar, dr. med. vet.

Pozivamo sve zainteresirane, prvenstveno uzgajivače svinja, prerađivače mesa i sve one koji su pogođeni mjerama suzbijanja i kontrole afričke svinjske kuge.

Skip to content