PPOZIV NA 14. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko

srijemske-županije, broj 3/22) i članka 61. stavka 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni  vjesnik“   Vukovarsko srijemske- županije,  broj 3/21, 3/22),  s a z i v a

SJEDNICU

14. OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

koja će se održati

20. ožujka 2023. godine ( ponedjeljak ) u  18,00 h u vijećnici Općine Tovarnik           

 

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik od 21.12.2022.
 2. Izvješće mandatne komisije i donošenje rješenja o početku mirovanja mandata vijećnika Jasmina Budinskog te rješenja o početku obnašanja mandata Lucije Ferinac
 3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Tovarnik političkim strankama i nezavisnim vijećnicima  za 2023. godinu
 4. Odluku o donošenju procjene ugroženosti od požara za područje Općine Tovarnik
 5. Odluka o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti – ukop pokojnika na području Općine Tovarnik
 6. Pravilnik o jednostavnoj nabavi
 7. Pravilnik o ostvarivanju prava sufinanciranja putnoga troška radnika koji imaju prebivalište na području Općine Tovarnik
 8. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju plana djelovanja u području elementarnih nepogoda u 2022. godine
 9. Odluka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera i mjera za održavanje poljoprivrednih rudina u 2022. godini
 10. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata za gospodarenje komunalnim otpadom Općine Tovarnik za 2022. godini
 11. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za prethodnu godinu (01.07.2022-31.12.2022.)
 12. Prijedlog odluke o usvajanju izvještaja o izvršenju programa utroška sredstava od zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2022. godine
 13. Odluka o usvajanju izvješća o planu upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tovarnik
 14. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o poslovanju vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
 15. Odluka o prihvaćanju cjenika usluga vlastitog pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti
 16. Razno

 

                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dubravko Blašković

dnevni red za 14. sjednicu-1

Skip to content