POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

Općina Tovarnik objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave “Sanacija i održavanje zgrade stare ambulante – II faza” A.G. Matoša 26, Tovarnik, ev. broj: JNRA-8/19.

Poziv za dostavu ponuda i troškovnik nalaze se u nastavku.

Poziv za dostavu ponuda, II faza, Sanacija i održavanje zgrade stare ambulante

TROŠKOVNIK – STARA AMBULANTA-II FAZA

Odluka o odabiru, 2. faza stara ambulanta

Leave a Comment

Skip to content