POZIV NA SUDJELOVANJE U OTVORENOM SAVJETOVANJU U DONOŠENJU PRIJEDLOGA STRATEGIJE UPRAVLJANJA IMOVINOM OPĆINE TOVARNIK U RAZDOBLJU OD 2024. DO 2030. GODINE

Pozivamo vas na sudjelovanje u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tovarnik za razdoblje od 2024. – 2030.  godine.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim i neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje je u trajanju do 20.12.2023. godine.

Prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tovarnik za razdoblje od 2024. – 2030.  godine pogledajte u prilogu.

STRATEGIJA UPRAVLJANJA IMOVINOM 2024-2030

Skip to content