POZIV NA OTVORENO SAVJETOVANJE U DONOŠENJU PRIJEDLOGA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE TOVARNIK ZA 2024. GODINU

Pozivamo vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Prijedloga Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Tovarnik za 2024. godinu.

Svrha savjetovanja je prikupljanje informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti kako bi se podigla razina razumijevanja i prihvaćanja novih akata i drugih dokumenata, ali i radi uočavanja slabosti i negativnih učinaka predloženog. Predstavnicima zainteresirane javnosti, organizacijama civilnog društva, nevladinim, neprofitnim organizacijama, savjetovanje predstavlja priliku da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na predloženi akt ili drugi dokument u ime skupina i interesa koje zastupaju.

Savjetovanje je u trajanju do 24. prosinca 2023. godine.

GODIŠNJI PLAN UPRAVLJANJA IMOVINOM ZA 2024

Skip to content