POZIV NA SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

Proračun je temeljni financijski dokument koji donosi predstavničko tijelo, odnosno akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci za kalendarsku godinu. Uz proračun donose se i projekcije ukupnih prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka za sljedeće dvije proračunske godine.

Proračun donosi predstavničko tijelo do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu proračuna od 01. siječnja godine za koju se donosi proračun, a sve na temelju prijedloga kojeg utvrđuje načelnik, a koji dostavlja predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Sukladno Zakonu o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) proračun i financijski plan donose se i izvršavaju u skladu s načelom transparentnosti, koje podrazumijeva pravodobno objavljivanje vjerodostojnih dokumenata, podataka i informacija na sustavan način.

S obzirom na gore navedeno te na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) (dalje u tekstu: Zakon) Općina Tovarnik provodi savjetovanje s javnošću za nacrt Plana proračuna Općine Tovarnik za 2023. godinu, s projekcijom proračuna za 2024. i 2025. godinu.

Sve primjedbe, prijedloge i komentare oko navedenoga Plana mogu se dostaviti u pisanom obliku putem obrasca na adresu: Općina Tovarnik, 32249 Tovarnik, A.G. Matoša 2 , ili putem elektronske  pošte na: nacelnik@opcina-tovarnik.hr  do 15. prosinca 2022. godine, do 12:00 sati.

 

 

Općinski načelnik
Anđelko Dobročinac dipl.ing.

 

Prijedlog-Plana-proracuna-Opcine-Tovarnik-za-2023.-godinu-sa-projekcijama-za-2024.-i-2025.-godinu

Skip to content