Na temelju oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto voditelja projekta ZAŽELI (KLASA: 112-01/17- 04/04, URBROJ: 2188/12-01/01-17-1 od 23.10.2017. godine) i toč. II. Odluke o imenovanju povjerenstva od 24.10.2017., povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Kandidati čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju opće uvjete iz oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Općinu Tovarnik na radno mjesto VODITELJA/VODITELJICE PROJEKTA ZAŽELI su:

  1. Martina Svitlanović, Lj. Gaja 15, Ilača
  2. Marizela Vrančić, Kralja Tomislava 21/b, Tovarnik
  3. Danijela Vidaković, A. Cesarca 20, Vukovar
  4. Katica Matić, N. Š. Zrinskoga 3, Tovarnik
  5. Ivana Sušac, Sv. L. Mandića 6, Vukovar
  6. Ninoslav Bukatko, Zagrebačka 16, Donji Andrijevci
  7. Ana Marija Kolarević, V. Nazora 9, Ilača
  8. Damir Martinović, N. Tesle 14, Vinkovci
  9. Mirna Margetić, A. B. Šimića 19, Vinkovci
  10. Martina Maričić, M. Petrušića 24, Tovarnik

Sve naprijed navedene kandidate pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, koja se sastoji od pisanog testiranja i usmenog razgovora, dana 15. studenog 2017. (srijeda) u 10:00 sati u općinskoj vijećnici A. G. Matoša 2, Tovarnik.

Izvori za provodbu testiranje nalaze se na web stranici općine.

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% (najmanje 5 bodova) na provedenom pisanom testiranju.

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti, povukao prijavu na Oglas.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

KLASA: 112-01/17- 04/04
URBROJ: 2188/12-01/01-17-6
Tovarnik, 8.11.2017.

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Jasmin Budinski

Leave a Comment

Skip to content