POZIV NA JAVNO OTVARANJE

Temeljem članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu RH ( NN broj 47/2019 ), povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta Općine Tovarnik poziva sve zainteresirane na javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj od 03. veljače ( KLASA:021-05/20-03/1, URBROJ:2188/12-04-20-2 ).

Javno otvaranje ponuda održat će se u Hrvatskom domu u Ilači, dana 15. ožujka ( nedjelja ) u 13:00 sati.

 Na javnom otvaranju ne mogu se postavljati pitanja. Povjerenstvo će vršiti otvaranje kuverti i utvrditi njihov sadržaj: koji od potrebnih dokumenata su priloženi, te za koju se PTC pojedini ponuditelj prijavio i ponuđena cijena.

 Vrednovanje pristiglih ponuda neće se vršiti na javnom otvaranju, jer po Zakonu o poljoprivrednom zemljištu povjerenstvo ima rok od 60 dana od isteka roka za podnošenje ponuda za vrednovanje svih pristiglih ponuda.

Ovim putem molimo sve zainteresirane koji žele doći na javno otvaranje da poštuju predviđenu satnicu i dođu na vrijeme, jer očekujemo da će zbog velikog broja pristiglih ponuda javno otvaranje trajati do večernjih sati. 

Povjerenstvo za zakup poljoprivrednog zemljišta:

Ivana Katalenić

Davorin Kosanović

Franjo Ćuk

Matej Stipanović

Katica Matić

Poziv na javno otvaranje

Leave a Comment

Skip to content