POZIV NA INFORMATIVNO PREDAVANJE

Pozivamo sve zainteresirane nezaposlene žene s područja Općine Tovarnik ali i šire,
na sudjelovanje na informativnom predavanju koje će se održati u sklopu projekta
„Nova znanja i nove mogućnosti za žene u Srijemu, UP.01.3.1.01.0058“.

Informativno predavanje će se održati u Tovarniku u općinskoj vijećnici na adresi Antuna Gustava Matoša 2, Tovarnik, u petak, 18.10.2019. godine s početkom u 11,00 sati.

Svrha i cilj održavanja informativnog predavanja je informiranje i prijava
zainteresiranih nezaposlenih žena na besplatno sudjelovanje u projektim
aktivnostima.

POZIV na predavanje

Leave a Comment

Skip to content