Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Rekonstrukcija zgrade umirovljenika u Tovarniku A.G.Matoša 12 i 14

Općina Tovarnik objavljuje Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: Rekonstrukcija zgrade umirovljenika u Tovarniku A.G.Matoša 12 i 14, k.č.1556/1, k.o. Tovarnik, evidencijski broj nabave: JNRA-6/20

Poziv na dostavu ponuda i troškovnik, nalaze se u prilogu.

 

Poziv na dostavu ponuda zgrada umirovljenika

TR-umirovljenici i zaželi tovarnik

Leave a Comment

Skip to content