Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća

Poziv na 3. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Sjednica će se održati 27.10.2021. (srijeda) u 15h, u vijećnici Općine Tovarnik

DNEVNI RED:

  1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik od 30.09.2021.
  2. Usvajanje Izvješća mandatne komisije o provedenim dopunskim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Tovarnik iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine provedenih 3.10.2021.
  3. Verifikacija mandata i svečana prisega članice Općinskog vijeća Općine Tovarnik iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine – Jovanke Sedlić
  4. Odluka  o davanju suglasnosti za ulazak u sustav urbanog područja Vukovar
  5. Izvješće načelnika Općine Tovarnik za razdoblje 1.1.2021.-30.6.2021.
  6. Odluka o visini naknade općinskim vijećnicima Općine Tovarnik
  7. prijedlog odluke o osnovici i koeficijentu za izračun plaće općinskog načelnika koji svoju dužnost obnaša profesionalno i o visini naknada za općinskog načelnika koji svoju dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa.
  8. Razno

 

PRIJEDLOG ODLUKE O OSNOVICI I KOEFICIJENTU ZA PLAĆU NAČELNIKA

prijedlog odluke o visini naknade općinskim vijećnicima Općine Tovarnik

prijedlog odluke o davanju suglasnosti za ulazak u urbano područje Vukovara

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE

 

Skip to content