Poziv na 24. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), s a z i v a m

24. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK,

koja će se održati
24.1.2020. u 18.30 h, u Općinskoj vijećnici, A. G. Matoša 2, Tovarnik

0.1. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik od 23.12.2019.,

2. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Tovarnik

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Tovarnik za 2020.

4. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnovici i koeficijentu za izračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji svoju dužnost obavljaju profesionalno

5. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o naknadi zamjenika načelnice Općine Tovarnik koji svoju dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa

6. Razno

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dubravko Blašković

NAPOMENA:

Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama  (Narodne novine br. 25/13, 85/15 ) članaka  1. i 2. Odluke o prisustvovanju javnosti  ( Službeni vjesnik vukovarsko-srijemske županije br. 8/11 ) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tovarnik može prisustvovati  zainteresirana javnost  ( najviše pet ( 5 ) osoba  koje  prve prijave  svoj dolazak )  uz prethodnu najavu  dolaska  najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća,  na broj mobitela  098 629 867 (predsjednik vijeća).

 

PRILOZI

Dnevni red, 24. sjednica, 1.2020

Leave a Comment

Skip to content