Poziv na 23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik, 23. prosinca 2019.

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), s a z i v a m

23. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK,
koja će se održati

23. prosinca 2019. u 19 h, u Općinskoj vijećnici, A. G. Matoša 2, Tovarnik

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:
1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik od 27.11.2019.,
2.1. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2019.
2.2. Prijedlog izmjene Plana razvojnih programa
2.3.Prijedlog odluke o drugim izmjenama Programa gradnje i objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.
2.4. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.
2.5. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništva RH za 2019.
2.6. Prijedlog izmjena Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
2.7. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba u sportu, kulturi i ostalih civilnih potreba

2.8. Prijedlog Odluke o drugim izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Tovarnik za 2019.
2.9. Prijedlog izmjena socijalnog programa za 2019.
2.10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2018. godinu
3.1. Prijedlog Odluke o donošenju Proračuna za 2020. godinu i Projekcija Proračuna Općine Tovarnik za razdoblje 2021-2022
3.2. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna za 2020.
3.3. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvojnih programa
3.4. Prijedlog odluke o usvajanju Programa gradnje i objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020.
3.5. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.
3.6. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništva RH za 2020.
3.7. Prijedlog Programa utroška sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.
3.8. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa javnih potreba u športu, kulturi u ostalih potreba civilnog društva za 2020.
3.9. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Općinu Tovarnik za 2020.
3.10. Prijedlog socijalnog Programa za 2020.
3.11. Prijedlog Programa utroška sredstava od šumskog doprinosa za 2020. godinu
4. Prijedlog Odluke o stipendijama za 2019/2020
5. Prijedlog Odluke o oslobađanju vraćanja stipendije studenata upisanih u akademsku godinu 2018/2019
6. Prijedlog Odluke o osnivanju vrtića
7. Prijedlog Odluke za davanje suglasnosti na cijenu vodne usluge crpljenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih jama
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik za 2020.
9. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvoja sustava CZ za 2020.
10. Prijedlog Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Općine Tovarnik za 2020.
11. Prijedlog Odluke o financiranju političkih stranaka

12. Razno

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dubravko Blašković

NAPOMENA:

Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15 ) članaka 1. i 2. Odluke o prisustvovanju javnosti ( Službeni vjesnik vukovarsko-srijemske županije br. 8/11 ) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tovarnik može prisustvovati zainteresirana javnost ( najviše pet ( 5 ) osoba koje prve prijave svoj dolazak ) uz prethodnu najavu dolaska najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća, na broj mobitela 098 629 867 (predsjednik vijeća).

 

DNEVNI RED, 23. sjednica, 12..2019

Leave a Comment

Skip to content