Poziv na 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Tovarnik

Na temelju članka 33. Statuta Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13 i 1/18) i članka 60. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Tovarnik („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske- županije, broj 4/13, 14/13, 5/17 ), s a z i v a m

22. SJEDNICU
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE TOVARNIK

 

koja će se održati  27. studenog 2019. u 17 h, u Općinskoj vijećnici, A. G. Matoša 2, Tovarnik

0.1. Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća Općine Tovarnik od 20.9.2019.,
  2. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja
  3. Prijedlog Odluke o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Općine Tovarnik
  4. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
  5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada
  6. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Odluke o korištenu društvenog doma „Villa Tovarnik“
  7. Prijedlog Plana upravljanja imovinom
  8. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti-ukop pokojnika na području Općine Tovarnik
  9. Razno

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Dubravko Blašković

NAPOMENA:
Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15 ) članaka 1. i 2. Odluke o prisustvovanju javnosti ( Službeni vjesnik vukovarsko-srijemske županije br. 8/11 ) na sjednicama Općinskog vijeća Općine Tovarnik može prisustvovati zainteresirana javnost ( najviše pet ( 5 ) osoba koje prve prijave svoj dolazak ) uz prethodnu najavu dolaska najkasnije tri dana prije održavanja sjednice Općinskog vijeća, na broj mobitela 098 629 867 (predsjednik vijeća ).

Leave a Comment

Skip to content