Potpisan ugovor s Ministarstvom o rekonstrukciji ceste Vrljevac

Svibanj 2017.

25. ožujka 2017. god. Općina Tovarnik i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondove EU su potpisali Ugovor o sufinanciranju rekonstrukcije ceste Vrljevac u naselju Tovarnik i to drugi dio ceste od križanja s ulicom A. Stepinca do križanja s ulicom 30. svibnja., ukupno 397 m1, odnosno 1.906 m2 ceste.

Ukupna vrijednost ugovora o rekonstrukciji ceste, nakon provedenoga postupka jednostavne nabave, je iznosila 274.636,67 kn, a po realizaciji, nakon izvršenih radova, 269.440,30 te dodatnoh 4.200,00 kn za troškove nadzornog inženjera, od čega je 150.000,00 kn odnosno 55 % sufinanciralo MRRFEU ( prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice –PORLZ 2017 ) a 123.640, 30 kn odnosno 45 % Općina Tovarnik iz osiguranih proračunskih stredstava za 2017. god.

Zahvaljujemo Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU što su prepoznali potrebe građana Općine Tovarnik te se radujemo daljnjem najavljenom nastavku suradnje na provedbi razvojnih projekata u Općini Tovarnik.

Leave a Comment

Skip to content