ODRŽANO UVOĐENJE IZVOĐAČA U POSAO NA RADOVIMA IZGRADNJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA NA PODRUČJU OPĆINE TOVARNIK

Sa današnjim danom izvođač radova Watmont d.o.o. je uveden u posao, čime su započeli radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta i pristupne ceste u Tovarniku. Reciklažno dvorište biti će smješteno na k.č. br. 1473/1 k.o. Tovarnik. Provedba projekta sufinancirana je sredstvima iz Kohezijskog fonda (85%), dok je ostatak sredstava osiguran u proračunu Općine. Sve informacije o projektu uskoro ćete moći pratiti i na web stranici reciklažnog dvorišta.

 

Leave a Comment

Skip to content